Ministerstwo Zdrowia określiło nieleczony bezdech śródsenny jako chorobę stanowiącą przeciwwskazanie do kierowania pojazdami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców), a eksperci coraz częściej wymieniają bezdech jako jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Wśród decydentów rośnie świadomość zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego powodowanych przez tę chorobę. Według międzynarodowych badań bezdech jest przyczyną aż 21 proc. wypadków, w których ofiara poniosła śmierć. Problem bezdechu śródsennego wśród kierowców coraz wyraźniej zauważają również firmy ubezpieczeniowe oraz państwowe organy kontrolne. Bezdech stanowi nie tylko zagrożenie bezpieczeństwa na drodze, ale może również stać się ryzykiem biznesowym. Efektem spotkania jest postanowienie o powołaniu instytucji zajmującej się poprawą dostępności usług w obszarze szeroko rozumianej medycyny snu. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad projektem. Zapraszamy do współpracy i dziękujemy Państwu za udział w spotkaniu !

Zobacz: Program Apnea Forum 2016