Edycja 2018 roku poświęcona została zasobom wodnym miast. Spotkanie miało miejsce 13 marca 2018 roku we Wrocławiu w siedzibie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk .
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Pan Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Partnerami merytorycznymi spotkania byli miedzy innymi:
Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – Polska Akademia Nauk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy o/ Wrocław, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Fundacja Sendzimira, Sekcja Małych Miast Towarzystwo Urbanistów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich, Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka” Sp. k , GisPartner sp. z o.o., FarData Sp. z o.o. Sp. k. ; NeoStrain Sp. z o.o, Omnilogy sp. z o.o.

EkoForum 2018 video

NASI WYKŁADOWCY

Marcin Grądzki
Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej / Ministerstwo Środowiska

Krajowa polityka adaptacyjna (SPA 2020), oraz przygotowanie miejskich planów adaptacji dla miast.

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski
Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – Polska Akademia Nauk

System planowania przestrzennego w Polsce wobec zmian klimatu – wady systemowe i niezbędne kierunki zmian

Dr Wojciech Szymalski
Instytut na rzecz Ekorozwoju / koordynator projektu AdaptCity

Wody opadowe w perspektywie adaptacji metropolii do zmian klimatu

Dr Zdzisław Cichocki
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

ClimCity –  Polsko-Norweski Projekt adaptacji do zmieniających się warunków klimatu dla małych i średnich miast

Dr inż. Wiwiana Szalińska
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy o/Wrocław

Ocena wrażliwości Wrocławia na zmiany klimatu

Dr Małgorzata Liszewska
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego  Uniwersytetu Warszawskiego

Scenariusze klimatyczne dla miast w Polsce

Michał Ciesielski
Sekcja Małych Miast / Towarzystwo Urbanistów Polskich

Czy małe i średnie miasta potrzebują działań adaptacyjnych?

Dr hab. inż. Tomasz Bergier
Fundacja Sendzimira

Praktyczne rozwiązania zwiększające retencję krajobrazową na przykładzie ogrodów deszczowych

Marcin Bajtek
Geotechnologies Sp. z o.o.

System informacji przestrzennej jako wsparcie dla zarządzania wodami opadowymi w mieście

Jacek Kujawa
Omnilogy sp. z o.o.

EO ClimLab

Miłosz Mazurek
Neostrain sp. z o.o.

Bezpieczeństwo konstrukcji w kontekście skrajnych zjawisk pogodowych

Robert Konieczny
FarData sp. z o.o. sp. k.

Dr Iwona Wagner
Uniwersytet Łódzki

Strategie klimatyczne dla Łodzi i Radomia

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej / Politechnika Krakowska

Praktyczne problemy odprowadzania wód burzowych na przykładzie miasta Krakowa

Dr inż. Krzysztof Radzicki
Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej / Politechnika Krakowska

Innowacyjne rozwiązania pomiarowe zwiększające bezpieczeństwo wałów i głębokich wykopów przed przeciekami i awariami

Dr hab. inż. Mariusz Czop
Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich

Potrzeba uwzględnienia wód podziemnych w zrównoważonej gospodarce wodnej terenów miejskich i poprzemysłowych – przegląd problemów praktycznych i ich rozwiązanie

Dr Magdalena Worsa-Kozak
Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich

Potrzeba uwzględnienia wód podziemnych w zrównoważonej gospodarce wodnej terenów miejskich i poprzemysłowych – przegląd problemów praktycznych i ich rozwiązanie

Barłomiej Maliszewski
Departament Gospodarowania Wodami / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Finansowanie przedsięwzięć dotyczących gospodarowania wodami opadowymi w miastach

Ksymena Mamińska – Tomalik
Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. k

Obowiązujący system opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenie gmin, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ustawie Prawo wodne oraz ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Maciej Kuźnicki
Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. k

Perspektywa organizacyjna i finansowa dla gospodarowania wodami opadowymi

Dr inż. arch. Justyna Gorgoń
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Miejskie tereny uszczelnione w kontekście zmian klimatu

Piotr Suproń
ARCADIS sp. z o.o.

Dlaczego wody opadowe i roztopowe z terenów przemysłowych zaczną stawać się coraz większym problemem dla miast w dobie zmian Klimatu? Studium przypadku.

Łukasz Szkudlarek
Ekovert Łukasz Szkudlarek

Jak z danych globalnych uzyskać informacje o klimacie lokalnym? – downscaling statystyczny w praktyce

Grzegorz Chrobak
Ekovert Łukasz Szkudlarek

Jak z danych globalnych uzyskać informacje o klimacie lokalnym? – downscaling statystyczny w praktyce

Mariusz Paszkiewicz
Inwebit sp. z o.o.

Wykorzystanie rozwiązań IOT w monitoringu przestrzeni regionu

Dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Perspektywy kształtowania zasobów wodnych Wrocławia

Jacek Przyszlak
Centrum Nowych Technologii MPWiK S.A.

Optymalizacja wykorzystania zasobów wodnych w kontekście zmian klimatu

Przemysław Chrobot

Centrum Nowych Technologii MPWiK S.A.
Optymalizacja wykorzystania zasobów wodnych w kontekście zmian klimatu

Rafał Schurma
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Woda w wielokryterialnym podejściu do zrównoważonych obiektów budowlanych (przez pryzmat certyfikacji typu LEED czy BREEAM). Jakie zasoby są najważniejsze przy wykonaniu i użytkowaniu budynku i dlaczego próbujemy przyglądać się im jednocześnie.

Borysław Zatoka
Fundacja Spacerowa 7 – Ekoforum 2018

(255)kwadrat_EKOFORUM2016


Eko Forum – konferencja, której profil w roku 2016 zorientowany był na tematy zielonej i niebieskiej infrastruktury gmin oraz jakości powietrza.

Pierwsza edycja spotkania poświęcona została w pierwszym dniu: zielonym politykom i strategiom oraz zakresowi regulacji i konsekwencjom wprowadzenia ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu – tzw. Ustawie krajobrazowej. Dzień zakończyła debata, której patronował Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem drugiego dnia konferencji były technologie wspomagające zarządzanie przestrzenią zieleni i wód. Szczególnie interesującym tematem był problem opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji. W trzecim dniu omówiona została problematyka jakości powietrza – prowadzącym spotkanie był Dolnośląski Alarm Smogowy.

Zobacz: Program EkoForum 2016