Misją Fundacji Spacerowa 7 jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym.Fundacja stawia sobie również za cel upowszechnianie przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego, propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej.
Cele te są realizowane przez programy badawcze, szkoleniowe, informacyjne służące upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, jak również przez spotkania i organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, promocyjnym.

Siedzibą Fundacji jest uzdrowisko Lądek – Zdrój, którego przyszłość szczególnie nas interesuje, stąd większość z działań osadzonych jest właśnie w Lądku.

Borysław Zatoka
Prezes Fundacji
697 663 679
boryslaw.zatoka@spacerowa7.pl

Alina Janczak
Dyrektor Fundacji
510245595
alina.janczak@spacerowa7.pl

Bogumiła Mikita – Gułaj
Dyrektor Finansowy
509 509 266
doradca@mikita-gulaj.pl

Radosław Pietraga
Media
737 832 892
rp@rp77.pl

Igor Falkiewicz
Nowe Technologie
695 049 968
igi@igifx.pl

Krzysztof Mossakowski
Film
794 303 613