s7_portret

Borysław Zatoka
Prezes Zarządu

s7_portret

Radosław Pietraga
Kierownik projektu

s7_portret

Bogumiła Mikita – Gułaj
Dyrektor Finansowy

s7_portret

Krzysztof Mossakowski
video

s7_portret

Sebastian Łukasiewicz
Kierownik Projektu

s7_portret

Miłosz Węgrzyn
Kierownik Projektu

s7_portret

Aleksandra Gbyl
Kierownik Projektu

s7_portret

Klaudia Mika
Kierownik Projektu

s7_portret

Igor Falkiewicz
IT / WEBMASTER

Siedziba Fundacji: ul.Spacerowa 7/1, 57-540 Lądek-Zdrój

Biuro i adres korespondencyjny: ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław (FarData)

tel. 697 663 679

KRS: 0000410660
NIP: 8811489269

Nr konta: PKO Bank Polski BP       53 1020 5242 0000 2902 0411 5846

Statut Fundacji: POBIERZ