O projekcie:

Geoparki przybierają formę porozumień podmiotów lokalnych wokół idei promocji dziedzictwa geologicznego, realizowanego według zasad zrównoważonego rozwoju zawierającego w sobie szeroko rozumianą ochronę środowiska jako jeden z zasadniczych komponentów. Najczęściej porozumienia takie zawierane są pomiędzy jednostkami administracji publicznej, organami ochrony przyrody, jednostkami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami świata nauki. Staraniem o realizację projektu Fundacja Spacerowa 7 stara się wpisać w koncepcję UNESCO – w 2001 roku Rada Wykonawcza UNESCO wydała decyzję wyrażającą wsparcie dla promocji geoparków. Geoparki, posiadają bardzo zróżnicowaną rangę, poczynając od znaczenia lokalnego, następnie państwowego (narodowego), aż do znaczenia europejskiego i światowego. Ostanie z wymienionych, są stowarzyszone w Europejskiej Sieci Geopraków (EGN – European Geopark Network), korzystającej ze wsparcia UNESCO. W Polsce, która posiada bardzo duży potencjał zasobów przyrody nieożywionej, nie opracowano jednak mechanizmów ich zakładania. Brak zasad zmusza do traktowanie projektów tego typu jako rozwojowych, nieograniczonych ramami systemowych zapisów i jedynie determinacja podmiotów organizujących stanowić będzie o możliwości wypracowania dobrych praktyk, z których korzystać będą inicjatorzy kolejnych projektów.

Fundacja Spacerowa 7 podjęła inicjatywę rozpoczęcia prac nad pierwszym etapem projektu Geoparku Śnieżnik – inwentaryzacji atrakcji geologicznych zlokalizowanych na terenie dwóch gmin – Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego. Projekt realizowany jest pod opieką merytoryczną Pana Profesora Wojciecha Ciężkowskiego z Politechniki Wrocławskiej. Przygotowujemy również program GeoForum, które ma być spotkaniem osób i instytucji związanych z promocją regionu poprzez geoatrakcje.  i  Zapraszamy do współpracy !