O projekcie:

Cykliczne spotkanie branży turystycznej, w trakcie którego omawiane są najistotniejsze zagadnienia związane z rozwoje turystyki, m.in. kreowaniem wspólnej oferty przedsiębiorstw usługowych, gospodarowanie przestrzenią, współpraca międzysektorowa, perspektywy współpracy przedsiębiorców z gminami i organami województwa, możliwości finansowania przedsięwzięć turystycznych. Forum jest realizowane wspólnie z najważniejszymi dla sektora instytucjami. Patronat merytoryczny i współprace organizacyjną podejmują min: Instytut Turystyki Polska Izba Turystyki, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Convention Bureau Wrocław, InfoData, Instytut Studiów Programistycznych.