O projekcie:

Lądecka rozgłośnia internetowa (zasięg globalny) i antenowa (o zasięgu gminy Lądek-Zdrój i okolic) stawiająca sobie za cel przede wszystkim stworzenie lokalnego forum prowadzącego debaty i dyskusje w sprawach o charakterze politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturalnym. Zamiarem radia jest również: relacjonowanie bieżących spraw i problemów gminy Lądek-Zdrój; popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy o uzdrowisku, tym samym promowanie go na zewnątrz; promowanie lokalnych działaczy i artystów oraz popularyzacja efektów ich pracy; nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami nie tylko lokalnymi, których cele zbieżne są z celami Radia Londek. Środkiem do realizacji powyższych zadań są m. in. przygotowane w sposób niekonwencjonalny audycje radiowe oraz organizowanie i patronowanie różnego rodzaju imprezom kulturalno-oświatowym takim jak koncerty, wywiady, prezentacje prozy i poezji, czy wykłady popularno-naukowe. Działalności radia towarzyszy sonorystyczne archiwizowanie audycji w formie podcastów, tworzenie dźwiękowych baz danych dotyczących regionu (np. rejestracja pejzaży dźwiękowych uzdrowiska i tworzenie map akustycznych miasta) oraz produkcja muzyczna (działalność fonograficzna).