O projekcie:

Interesuje nas los zabytków dlatego współpracujemy z interdyscyplinarnym zespołem konserwatorskim, zajmującym się kompleksowo wszelkimi dziedzinami konserwacji dzieł sztuki: badania, dokumentacja i wykonanie prac konserwatorskich, a także nadzór nad realizacją. Obecnie prowadzone są prace przy ołtarzu autorstwa Michała Klahra we wsi Orłowiec.

We współpracy z PKP organizujemy też spotkanie poświęcone rewitalizacji terenów kolejowych.

Zapraszamy do współorganizacji konferencji:

Problem rewitalizacji terenów kolejowych

Zarys tematów:

Dzień pierwszy – rewitalizacja terenów kolejowych

I. Informacje na temat dworców kolejowych
1. Ogólne dane na temat dworców kolejowych w Polsce. Liczba dworców, w tym czynnych/ nieczynnych. Liczba dworców wyremontowanych – przykłady. Liczba dworców przejętych przez JST – przykłady. Dworce wpisane do rejestru zabytków. Odniesienie do Dolnego Śląska w w/w kwestiach.
2. Kategoryzacja dworców:
a) premium (przykłady)
b) wojewódzkie (przykłady)
c) aglomeracyjne (przykłady)
d) regionalne (przykłady)
e) lokalne (przykłady)
f) turystyczne (przykłady)
3. Dworce ujęte w planie transportowym ministra właściwego ds. transportu (niezbywalne, mające pozostać w PKP SA) – przykłady Dolny Śląsk
4. Dworce wyremontowane i zaplanowane do remontu przez PKP SA – przykłady Dolny Śląsk
5. Dworce do przekazania JST
6. Podstawy prawne przekazywania dworców JST
7. Przykłady przekazań dworców JST na Dolnym Śląsku
8. Przeszkody (w tym szczególnie prawne) w przekazywaniu dworców JST.

II. Informacje na temat linii kolejowych / gruntów po zlikwidowanych liniach kolejowych
1. Czynne linie kolejowe (także o zawieszonych przewozach)
– informacja kto jest zarządcą, jaka jest rola PKP SA a jaka PKP PLK SA
– przekazania na rzecz JST w trybie art. 18 a ustawy o komercjalizacji (…) PKP.
– przykłady przekazań
2. Grunty po zlikwidowanych liniach kolejowych
– dane liczbowe (kilometraż linii na Dolnym Śląsku / w Polsce
– dane liczbowe, kilometraż linii przekazanych JST na Dolnym Śląsku / w Polsce
– podstawy prawne przekazań na rzecz JST
– przykłady przekazań gruntów po zlikwidowanych liniach kolejowych

Dzień drugi – studium przypadku – linia 322

1. Część Historyczna
– budowa i rozwój dróg kolejowych na terenie Ziemi Kłodzkiej,
– historia linii kolejowej Kłodzko,
– Stronie Ślaskie ze szczególnym, uwzględnieniem dworca w Lądku-Zdroju.
2. Stan obecny:
– raport na temat linii kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Kłodzkiej,
– raport na temat nieruchomości kolejowych.
3. Przyszłość:
– gotowe pomysły i strategie na wykorzystanie nieużytkowanych nieruchomości,
– przykłady z Europy,
– przykłady z Polski,
4. Problemy konserwatorskie:
– problem ochrony biernej,
– techniki konserwatorskie,
– przegląd realizacji.

[srizonfbalbum id=9]