O projekcie:

Spółki wodne są jedną z najstarszych form organizacyjnych, służących celom społecznie użytecznym. W Polsce można wskazać wiele obszarów doskonale zorganizowanych w dziedzinie szeroko pojętej dbałości o zasoby wodne, są też jednak takie, które mimo zmian cywilizacyjnych w obszarze rolnictwa nie doczekały się sprawnego zarządzania. Wyjątkowe pod tym względem są obszary pogórza.
Zmiany systemowe w rolnictwie spowodowały zanik świadomości jak ważne dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią są tematy będące przedmiotem działalności spółek wodnych.

Lider projektu:
Hubert Krech – Prezes Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju

Partnerzy projektu:
Powiat Kłodzki
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Wrocławski Związek Spółek Wodnych we Wrocławiu
Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział we Wrocławiu