O projekcie:

Głównym celem projektu jest stworzenie zwartej bazy danych o zabytkach miejscowości uzdrowiskowych na terenie powiatu kłodzkiego. Pierwsze działanie pilotażowe zrealizowano dla miejscowości: Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, Międzygórze, w ramach środków z PROW 2007-2013.
Celem dalekosiężnym jest stworzenie na bazie udostępnionego mechanizmu baz dla pozostałych miejscowości, opracowanie historii powstania i rozwoju najważniejszych, obecnie zabytkowych budowli uzdrowisk.

http://www.powiat.klodzko.pl/archiwum-/2014/szlak-architektury-uzdrowiskowej.html

Lider projektu:
Powiat Kłodzki