Spotkania organizowane przez Fundację Spacerowa 7 to okazja do pogłębienia wiedzy, zapoznania się z najnowszymi badaniami i spotkania z ludźmi, którzy poświęcają swoje życie pasji. W ramach spotkań Uniwersytetu Zdrojowego mają też Państwo okazję do rozmowy naszymi gośćmi. Z uwagi na współpracę z uczelniami medycznymi profil tematyczny spotkań zorientowany został głównie na zagadnienia związane z szeroko rozumianym zdrowiem. Będą jednak mieli Państwo okazję spotykać również przedstawicieli innych dziedzin nauki. Spotkania mają charakter otwarty. Cieszymy się, że możemy Państwa gościć w Lądku – Zdroju.